Mina Synder Crew


Här ser du MinaSynders hårt arbetande Crew Team som på sin fritid hjälper er medlemmar.

Det är också vi som godkänner inkommande bilder och noveller samt ser till att ingen stör ordningen.

 Det här är Mina Synder Crew Team! Borge 


 Denna2 


 Bozoo 


 Joanna16 


 Sinful-Dream 


 Hotstuffas 


 Loxly 


 niklas